Khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN dành cho chuyên viên

Thứ năm - 28/05/2020 15:46
Khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN dành cho chuyên viên nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, giúp người học nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản lý hành chính Nhà nước trong đơn vị hành chính.
Khóa học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nhà nước, cơ chế tổ chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước, từ đó giúp người học ý thức được những chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng nền hành chính tối ưu góp phần nâng cao chất lượng và công bằng trong quản lí HCNN.
Khóa học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và vận dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng về quản lý con người, quản lý tài sản... Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên.  
PhầnI. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Giới thiệu về khoá bồi dưỡng kiến thức QLHCNN.
Khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN dành cho chuyên viên nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, giúp người học nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản lý hành chính Nhà nước trong đơn vị hành chính.
Khóa học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nhà nước, cơ chế tổ chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước, từ đó giúp người học ý thức được những chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng nền hành chính tối ưu góp phần nâng cao chất lượng và công bằng trong quản lí HCNN.
Khóa học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và vận dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng về quản lý con người, quản lý tài sản... Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên.  
2. Trình bày lý do mà cá nhân quyết định tham dự khoá bồi dưỡng;
          Trường học là đơn vị hành chính sự nghiệp, nằm trong nền hành chính quốc gia. Là cán bộ quản lý trong một trường học, bản thân mới được bồi  dưỡng kiến thức về quản lý giáo dục; Vốn hiểu biết về Nhà nước và quản lý hành chính nhà nước còn còn hạn chế. Tôi quyết định tham gia lớp bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước để nâng cao kiến thức và năng lực quản lý; từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại đơn vị nhằm góp phần xây dựng nền hành chính tối ưu cho đất nước.    
3. Giới thiệu về cấu trúc nội dung, chương trình khoá bồi dưỡng;
Nội dung chương trình khóa bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước dành cho chuyên viên gồm 3 phần :
Phần I:  Nhà nước và Pháp luật
Phần II : Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính
Phần  III :   Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.
4. Cấu trúc, nội dung của Tiểu luận tình huống.
Qua quá trình bồi dưỡng và trau rồi kiến thức về Quản lý hành chính nhà nước chương trình dành cho chuyên viên. Với trách nhiệm là một cán bộ quản lý đứng đầu ở một trường Mầm non của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Từ thực tế ở trường Mầm non A, tác giả chọn đề tài “Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường Mầm non A,  huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên” để cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước. Cấu trúc, nội dung giải quyết tình huống trên gồm có các phần sau:
Phần I: Đặt vấn đề
Phần II: Nội dung
I. Địa điểm, điều kiện xảy ra tình huống
II. Mô tả tình huống tại trường mầm non A.
III. Phân tích tình huống.
3.1. Mục tiêu phân tích tình huống.
          3.2. Cơ sở lý luận
3.3. Phân tích diễn biến tình huống.
3.4. Nguyên nhân dẫn đến tình huống
3.5. Hậu quả của tình huống
VI: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
4.1. Mục tiêu xử lý tình huống
4.2. Đề xuất các phương án, lựa chọn phương án tối ưu
4.3. Các giải pháp thực hiện phương án đã lựa chọn.
PHẦN III. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN.
1. Kiến nghị.
2. Kết luận
 
5. Mong muốn, cám ơn.
 
Từ những kiến thức, lý luận đã được trang bị và thực tế công tác chỉ đạo quản lý và giải quyết các tình huống về chuyên môn và các hoạt động tại đơn vị. Tác giả luôn xác định xử lý tình huống trong quản lý là một việc làm khó. Do thời gian có hạn, trong quá trình viết và xử lý tình huống không tránh khỏi những hạn chế, khuyết điểm. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp để bài viết được hoàn thiện và có thể vận dụng vào thực tế công tác tại các cơ sở giáo dục trong cả nước.

PHẦN II. NỘI DUNG.
I. Địa điểm, điều kiện xảy ra tình huống
Trường mầm non A nằm ở phía Đông của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Được thành lập ngày 01/04/2004. Với tổng số cán bộ giáo viên, công nhân viên là 38 đồng chí, trường có một chi bộ Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chuyên môn. Tổng số nhóm lớp: 15, tổng số trẻ 356 cháu. Hoạt động chính của nhà trường là chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi từ 3-72 tháng tuổi.
Tiền thân là trường mầm non Công lập, ngay từ những ngày đầu mới thành lập trường, trường chỉ có 12 cán bộ giáo viên và 5 nhóm lớp học theo chương trình 36 buổi .
Với lòng nhiệt tình và thương yêu con trẻ; tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong đơn vị đã đến từng Bản làng vận động các cháu đến trường lớp để được chăm sóc giáo dục; Các cô giáo mầm non của nhà trường luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đến 01/10/2010 nhà trường đã được chuyển sang trường mầm non công lập. Năm học 2018-2019 trường có tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên là 38 đồng chí, trình độ đạt chuẩn là 100%, trên chuẩn là 65 %, có 15 nhóm lớp, 356 học sinh. Nhà trường có chi bộ sinh hoạt Đảng riêng, chi bộ luôn làm tốt công tác lãnh đạo và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và các tổ chuyên môn phối kết hợp chặt chẽ trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước, thời buổi của kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế đòi hỏi con người phải năng động sáng tạo. Tập thể Cán bộ và giáo viên, nhân viên không ngừng học tập trau rồi thêm những kinh nghiệm và sự sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chăm sóc giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giáo dục. Nhà trường đã sử dụng các phần mềm quản lý, phần mềm dinh dưỡng, phần mền phần mềm Miasa… vào quản lý và chăm sóc giáo dục để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục. Đến nay nhà trường đã huy động được 25% trẻ nhà trẻ và 96% trẻ mẫu giáo ra lớp; có 4 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có 5/21 cán bộ giáo viên đã từng đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở. Bằng sự cố gắng trên 15 năm qua chi bộ nhà trường luôn được công nhận Chi bộ TSVM và TSVM xuất sắc, đơn vị đạt đơn vị tiến tiến và tiến tiến xuất sắc cấp huyện và cấp tỉnh.
II. Mô tả tình huống.
Thực hiện kế hoạch số: 05/KHKTNB-MN, ngày 20 tháng 09 năm 2018, của Hiệu trưởng trưởng Mầm non A, về việc kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019.
Ngày 06 tháng 11 năm 2018, Ban kiểm tra Nội bộ trường học tiến hành kiểm toàn diện hoạt động sư phạm của nhà giáo. Theo sự phân công của trưởng ban kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị H chịu trách nhiệm kiểm tra giáo viên Lê Thị N.
Trong buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị H ủy viên ban kiểm tra nội bộ trường học phát hiện hồ sơ của giáo viên N có vấn đề: Giáo viên Lê Thị N không soạn giáo án.
Từ thực tế trên, qua đợt kiểm tra, khi kết luận đánh giá đối với nhân H, kết luận của Ban kiểm tra là chưa nghiêm túc trong việc thực hiện quy chế không hoàn thành công việc được giao, có biểu hiện vi phạm quy chế chuyên môn. Đề nghị Ban giám hiệu nhà trường có hình thức kỷ luật phù hợp.
III. Phân tích tình huống.
3.1. Mục tiêu phân tích tình huống.
Trước tình huống đó, cần có hình thức xử lý thế nào cho đúng với quy định của ngành, nhưng phù hợp với thực tế?
Tình huống đặt ra, khiến cho người có trách nhiệm phải trăn trở suy nghĩ? Đây là một bài toán khó, người quản lý phải giải quyết như thế nào cho vẹn tình, hợp lý? Vừa phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan quản lý với giáo viên, nhưng phải đảm bảo thực hiện được kỷ cương của Pháp luật, quy chế của ngành và của cơ quan. Muốn vậy, cần tìm hiểu, phân tích kĩ những nguyên nhân và hậu quả của tình huống đưa lại, có như vậy mới xác định được mục tiêu và phương án để giải quyết tình huống có hiệu quả.
3.2. Cơ sở lý luận
          Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt""Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam". Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã định hướng: "Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược". Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 nhằm quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của đất nước.
          Thực hiện nghị quyết Đại hội  XI của Đảng và chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, trong những năm qua ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điều đó được thể hiện ở quy mô trường lớp, chất lượng dạy và học cũng như công tác xã hội hóa giáo dục đã có những thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên vẫn còn bộc lộ những yếu kém trên một số mặt, trong đó có những vấn đề như: thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ và công việc được giao của một số cán cán bộ, giáo viên và nhân viên. Thực trạng đó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện mà làm ảnh hưởng không tốt đến phát triển nhân cách học sinh và lòng tin của phụ huynh đối với ngành Giáo dục. Điều 2 của luật Giáo dục năm 2005 đã nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Điều đó đòi hỏi rất cao về ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp; trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên.   
3.3. Phân tích diễn biến tình huống.
Qua tìm hiểu một số cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường cho biết: Thời gian gần đây, giáo viên N chểnh mảng trong công việc. Sự việc là do con của nhân viên N thường xuyên ốm đau, mẹ chồng N lại hắt hủi N là không biết nuôi con. Chồng N lại hay rượi chè, không quan tâm đến với vợ con và gia đình. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống về tinh thần của giáo viên N, từ đó giáo viên N thường hay lơ là trong công việc.
Giáo viên Lê Thị N sinh năm 1983, là giáo viên được đào tạo từ trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên Đông, N kết hôn năm 2005, chồng là công nhân nhà máy điện Cao Ngạn Điện Biên Đông, N sống cùng mẹ chồng. Năm 2012, N được nhận công tác tại trường Mầm non A. Trong thời gian làm việc tại trường Mầm non A, Giáo viên N luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cúng như nội quy của đơn vị, nhiệt tình trong công việc đươc giao, gần gũi yêu thương trẻ. Tuy nhiên qua hoạt động kiểm tra thực tế và kiểm tra hồ sơ thấy giáo viên Lê Thị N không soạn bài khi lên lớp, đến đây thấy giáo viên N vi phạm quy chế chuyên môn.
3.4. Nguyên nhân dẫn đến tình huống
          * Thứ nhất: Thuộc về trường Mầm non A.
          Điều này được thể hiện là quá trình quản lý của Ban giám hiệu nhà trường và tổ Mẫu giáo chưa chặt chẽ, chưa thực hiện đúng quy định hàng tuần phải kiểm tra, nên mới xảy ra tình huống giáo viên N chưa soạn bài trước khi lên lớp.
          Công tác quản lý, chỉ đạo của Ban giám hiệu và tổ Mẫu giáo còn buông lỏng nên để Giáo viên trong nhà trường vi phạm quy  chế chuyên môn và các văn bản liên quan đến công việc, nhiệm vụ được phân công. Công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường chưa tiến hành thường xuyên nên để cho giáo viên vi phạm quy định. Do chủ quan vì những năm học trước giáo viên N luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và là một giáo viên có ý thức trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Nhưng để sảy ra trường hợp giáo viên vi phạm quy chế như trên, thì hoạt động quản lý, lãnh đạo của nhà trường chưa tốt, cần phải khắc phục.
*Thứ hai: Thuộc về giáo viên Lê  thị N
Theo giáo viên N, do hoàn cảnh gia đình mà vi phạm quy chế của ngành và Luật viên chức, chưa thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ của một giáo viên.
          Căn cứ vào các quy định của ngành, Luật lao động; Điều lệ trường Mầm non và Luật viên chức, thì giáo viên N đã không thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công, ảnh hưởng đến phong trào thi đua của nhà trường. Trong cuộc sống, mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên làm việc trong môi trường giáo dục phải là một tấm gương sáng để học sinh noi theo; Thế nhưng Giáo viên N do lơ là trong công việc, chưa khắc phục khó khăn để vươn lên. Không những thế, giáo viên N làm mất lòng tin đối Ban giám hiệu và cán bộ, giáo viên- nhân viên trong nhà trường.
          * Thứ ba: Do hoàn cảnh gia đình giáo viên N
          Giáo viên N đang có những trở ngại trong cuộc sống gia đình nên ảnh hưởng đến công tác. Bên cạnh đó, sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và tổ chức Công đoàn trong nhà trường đối với giáo viên N và toàn thể giáo viên và nhân viên trong đơn vị là chưa sâu sát, thiết thực.
          Từ những nguyên nhân đã phân tích trên, để xác định mục tiêu và phương án giải quyết tình huống, ta cần đi sâu phân tích thêm hậu quả của nó.

3.5. Hậu quả của tình huống
          Từ tình huống giáo viên N vi phạm quy chế của ngành và Luật viên chức. Với kết luận của ban kiểm tra nội bộ trường học, nếu xử lý không tốt có hiệu quả sẽ dẫn đến các hậu quả:
          - Do hoàn cảnh gia đình, bản thân nhân viên M thiếu tinh thần cố gắng vươn lên, lơ là trong công việc, từ đó không hoàn thành nhiệm vụ được giao; Không những vậy, giáo viên N còn đánh mất đi sự tin tưởng của lãnh đạo đơn vị, của bạn bè đồng nghiệp. Trước hết, bản thân giáo viên N phải chịu hình thức kỷ luật tương xứng với những sai phạm của mình và ảnh hưởng về nhiều mặt trong sự nghiệp của bản thân.
          - Do thiếu trách nhiệm trong công việc, nên giáo viên Lê Thị N đã vi phạm quy chế chuyên môn. Không những thế, những hành vi thiếu trách nhiệm trong công việc của giáo viên N đã ảnh làm ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục tại đơn vị, hưởng xấu đến việc phát triển toàn diện của học sinh và làm ảnh hưởng đến uy tín của trường mầm non A.
          Vì vậy, nếu không có biện pháp tháo gỡ kịp thời thì giáo viên N sẽ tự loại mình ra khỏi đội ngũ của những người làm trong ngành Giáo dục.
          Từ những phân tích nguyên nhân và hậu qủa của tình huống đưa lại, việc xác định mục tiêu giải quyết tình huống là vấn đề rất quan trọng để từ đó đưa ra các phương án xử lý tối ưu.
IV: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
4.1. Mục tiêu xử lý tình huống
          Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Mầm non A luôn đoàn kết thống nhất cao trong công việc và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đáp ứng với nhu cầu đổi mới và phát triển của ngành và của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thì việc giải quyết tình huống trên cần hướng tới các mục tiêu sau:
          Thứ nhất, Qua việc xử lý tình huống, lãnh đạo nhà trường phải làm cho giáo viên N thấy được những khuyết điểm của mình trong công việc được giao và việc chấp hành các quy định của ngành và của đơn vị. Qua việc xử lý, để giáo viên N thấy rõ những khuyết điểm yếu kém của bản thân, từ đó có ý thức rèn luyện về mọi mặt để có những biện pháp phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
          Thứ hai, Giữ nghiêm quy chế của ngành Giáo dục, luật Viên chức và Pháp luật của Nhà nước. Qua giải quyết tình huống trên, cần làm cho cán bộ, giáo viên – nhân viên thấy được tính nghiêm túc trong mọi hoạt động của nhà trường. Các cấp quản lý có biện pháp trong việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành học tập và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành. Có kế hoạch đẩy mạnh công tác thanh-kiểm tra các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm tăng cường kỷ cương, nề nếp và ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong các hoạt động của nhà trường.
          Thứ ba, Giải quyết tình huống trên đảm bảo được sự hợp tình, hợp lý bởi nguyên nhân của tình huống. Qua việc xử lý cũng là một bước để cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Mầm non A nói riêng và cán bộ, giáo viên và nhân viên của ngành, của cấp học nói chung thấy được tính nghiêm minh trong việc chấp hành luật pháp và các quy định của ngành, từ đó tự nhìn nhận, tự đánh giá lại công việc của bản thân mình để có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời để giữ lấy lòng tin của phụ huynh đối với những người làm công tác trong ngành giáo dục.
          Thứ tư, Sau khi xử lý vi phạm của giáo viên N, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường được nâng lên.
4.2. Đề xuất các phương án, lựa chọn phương án tối ưu
          Về cơ sở pháp lý, căn cứ vào các văn bản Pháp luật có liên quan để giải quyết tình huống trên như sau: Luật lao động; Luật giáo dục; Luật viên chức; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012  của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Chỉ thị số: 33/CT-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục; Quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non; Các phương án được xây dựng và lựa chọn để giải quyết tình huống cần phải được căn cứ mục tiêu đã xác định. Do đó, tác giả đề xuất các phương án giải quyết như sau:
* Phương án 1: Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi đua của ngành và các văn bản có liên quan. Không cần họp hội đồng nhà trường, cuối năm cắt toàn bộ thi đua đối với giáo viên Lê Thị N.
        Ưu điểm: Với hình thức kỷ luật cắt thi đua đối với sai phạm của giáo viên N sẽ có tác dụng răn đe cao đối với người khác. Kỷ cương, nề nếp của trường Mầm non A sẽ được thực hiện nghiêm túc hơn. Hình thức kỷ luật trên giúp cho những cán bộ, giáo viên và nhân viên khác trong việc thực hiện công việc được giao tốt hơn.
        Nhược điểm: Thực hiện phương án này có thể hợp lý, nhưng không hợp tình. Bởi khi xử lý một tình huống quản lý hành chính nào cũng không thuần túy căn cứ vào các văn bản pháp luật mà còn căn cứ vào thực tế. Đây là lần đầu tiên giáo viên N vi phạm do hoàn cảnh gia đình. Mặc dù thực hiện theo phương án này, có thể giáo viên N sẽ khắc phục khuyết điểm nhanh hơn nhưng cũng có thể nảy sinh những biểu hiện tiêu cực, bất mãn, không tâm phục, khẩu phục. Bên cạnh đó, do bị đình chỉ công tác nên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng vốn đang có vấn đề. Nếu thực hiện theo phương án này thì không chỉ làm giáo viên N mà còn làm cho một số cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường không đồng tình vì không hợp tình.
  * Phương án 2: Ban giám hiệu nhà trường tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhà trường, chỉ rõ sai phạm của giáo viên N góp ý phê bình, nhắc nhở giáo viên N không được tái phạm. (Không có hình thức kỷ luật)
Ưu điểm:  Phương án này phù hợp với hoàn cảnh gia đình và bản thân giáo viên N. Mặt khác, đây là lần đầu tiên giáo viên N vi phạm quy chế. Hơn nữa vi phạm này còn có nguyên nhân Khách quan, đó là do hoàn cảnh gia đình tạo lên chứ giáo viên N không cố tình vi phạm.
Nhược điểm: Xử lý theo phương án này sẽ dẫn đến các trường hợp tương tự vì thiếu sự nghiêm minh của pháp luật và quy chế của ngành. Đồng thời làm giảm lòng tin của cán bộ giáo viên đối với Ban giám hiệu nhà trường khi toàn ngành đang thực hiện cuộc vận động nhằm khác phục những tiêu cực trong các hoạt động giáo dục và đào tạo. Hơn nữa, thiếu biện pháp dăn đe, làm gương cho chính giáo viên N và những cán bộ, giáo viên và nhân viên khác trong nhà trường.
Làm việc trong ngành Giáo dục là công việc cao quý, nên được sự quan tâm của toàn xã hội. Vì thế đòi hỏi mọi công việc của nhà trường, của giáo viên và của nhân viên phải thật chu đáo và nghiêm túc. Giải quyết theo phương án trên không chỉ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường Mầm non A mà cả đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường khác không có được bài học quý về sự cần thiết phải chấp hành pháp luật và các quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo.
Giải quyết theo hướng này, sẽ tạo lên việc xử lý các trường hợp vi phạm, khuyết điểm khác tương tự. Như vậy sẽ làm trái pháp luật và không thực hiện đúng quy định của ngành.
* Phương án 3: Căn cứ vào các văn bản pháp lý có liên quan như Luật giáo dục; Luật lao động; Luật viên chức; Hiệu trưởng kỷ luật giáo viên N với hình thức khiển trách, tạo điều kiện cho giáo viên N sửa chữa khuyết điểm nâng cao tinh thần trách nhiệm. vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
          Ưu điểm: Xử lý theo phương án này là phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành cũng như trong điều kiện chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong ngành giáo dục. Đảm bảo có mức độ kỷ luật đúng mức với vi phạm của giáo viên N để từ đó giáo viên N thấy được tính nghiêm minh của pháp luật và sự cần thiết phải xử lý hành vi của mình, thực hiện nghiêm túc các quy định của định của pháp luật cũng như các quy định của ngành và có tinh thần trách nhiệm, cố gắng hơn trong việc hoàn thành các công việc được giao.
          Với mức kỷ luật khiển trách, đủ để giáo viên N cảnh tỉnh bản thân mình trước những vi phạm đã mắc phải, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên N cố gắng phấn đấu vươn lên trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ của mình được nhà trường tin tưởng giao cho.
          Hình thức kỷ luật khiển trách đối với giáo viên N còn có tác dụng làm bài học không những để cảnh tỉnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường mầm non A mà cả những cán bộ, giáo viên và nhân viên trường khác; Nhất là những người có tư tưởng bình quân, ít học hỏi để nắm bắt các quy định của pháp luật cũng như quy định của ngành.
          Với hình thức kỷ luật mức khiển trách đối với giáo viên N, thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật và quy chế của ngành. Xa hơn nữa là chúng ta đang xử lý tình huống có lý, có tình, tạo cơ hội để mọi người khi mắc sai lầm, khuyết điểm có điều kiện để sửa chữa và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và trong công việc.
          Nhược điểm: Chưa động viên kịp thời giáo viên N để vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cũng như công việc khác của nhà trường giao cho.
          Sau khi phân tích ưu điểm và nhược điểm của mỗi phướng án, căn cứ vào các văn bản về pháp luật có liên quan như theo điểm 5 Điều 16 luật viên chức quy định: “Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập” thì giáo viên N đã vi phạm điều 16 của luật viên chức. Hay theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Thì giáo viên N có thể bị kỷ luật khiển trách, nhưng cũng có thể bị mức kỷ luật cảnh cáo. Nhưng theo Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2006 về tổ chức và hoạt động của thanh tra Giáo dục, quy định tại điều 1: “Thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà  nước về Giáo dục, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm”. Như vậy, bên cạnh việc xử lý các vi phạm trong ngành Giáo dục, việc phát huy các nhân tố trong tập thể và mặt tích cực trong mỗi người cán bộ, giáo viên và nhân viên đều phải được coi trọng và nghiệp vụ thanh tra của Bộ GD&ĐT đã định hướng vai trò, vị trí, mục đích của thanh tra Giáo dục “Với đối tượng thanh tra, thanh tra Giáo dục tác động tới ý thức, hành vi con người, nâng cao tinh thần trách nhiệm động viên, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ, uốn nắn, giúp đỡ sửa chữa sai sót, khuyết điểm” (Quản lý Giáo dục và Đào tạo – quyển 2, Hà Nội 2002, trang 134). Như vậy để giúp giáo viên N nâng cao tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì thực hiện phương án 3 tức xử lý với mức khiển trách là phù hợp nhất. Hay đây là phương án tối ưu để xử lý tình huống sai phạm quy chế của  giáo viên Lê Thị N.
4.3. Các giải pháp thực hiện phương án đã lựa chọn.
          * Thứ nhất: Ba giám hiệu, chủ tich Công đoàn nhà trường, tổ trưởng tổ Mẫu giáo họp để thống nhất kế hoạch và hướng giải quyết sai phạm của giáo viên N; Đồng thời yêu cầugiáo viên N viết bản tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.
          * Thức hai: Tổ Mẫu giáo họp kiểm điểm giáo viên N và báo cáo kết quả lên BGH nhà trường.
          * Thứ ba: Tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường để kiểm điểm giáo viên N; Đồng thời hiệu trưởng phân tích rõ sai phạm và rút kinh nghiệm cho giáo viên N và cho cả Hội đồng sư phạm nhà trường về quản lý hoạt động của tổ và của trường.
          * Thứ tư: Hội đồng trường họp xét và ra quyết định kỷ luật. Căn cứ vào các văn bản luật pháp, căn cứ hồ sơ Hội đồng trường Mầm non A và qua ý kiến phân tích của các thành viên trong Hội đồng, Hiệu trưởng là chủ tịch Hội đồng trường Mầm non A quyết định hình thức kỷ luật với hình thức khiển trách với giáo viên N.
          * Thứ năm: Thông báo hình thức kỷ luật giáo viên N trong Hội đồng sư phạm nhà trường Mầm non A.
          * Thứ sáu: Kiểm tra lại toàn bộ quá trình xem xét, tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm của giáo viên Lê Thị N.
          * Thứ bẩy: Họp hội đồng sư phạm trường mầm non A để rút kinh nghiệm, bài học từ tình huống trên kết hợp làm công tác giáo dục tư tưởng trong toàn trường.

PHẦN IV. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN.
1. Kiến nghị.
          Từ tình huống trên, để ngăn ngừa có hiệu quả các trường hợp tương tự và giải quyết nhanh gọn các tình huống đang xảy ra, tác giả kiến nghị:
1. Đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước: Cần ban hành các văn bản hành chính hướng dẫn cụ thể luật Lao động; Luật giáo dục; Luật viên chức đến tận tay của mọi cán bộ công chức để họ hiểu được những việc cần làm, những hành vi bị cấm.
2. Đối với Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cần tăng cường công tác Thanh, kiểm tra và chế độ báo cáo định kỳ. Nâng cao hiệu lực quản lý về quy chế chuyên môn, nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện của các cán bộ, giáo viên và nhân viên để bố trí phân công giảng dạy tại các trường hợp lý hơn.
3. Đối với trường Mầm non A:
          Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chuyên đề và kiểm tra toàn diện đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên. Sinh hoạt chuyên môn định kỳ đều đặn và có chất lượng, đánh giá sát hợp ưu khuyết điểm đối với các cán bộ, giáo viên và nhân viên được kiểm tra. Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp để cán bộ, giáo viên và nhân viên cố gắng phấn đấu.
          Chi bộ nhà, công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường gần gũi động viên các cán bộ, giáo viên và nhân viên trẻ trong trường cố gắng vươn lên trong mọi hoạt động chuyên môn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
4. Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường: Cần nắm vững nội dung các loại văn bản về luật pháp, nhất là các văn bản liên quan đến ngành giáo dục, các quy định của ngành. Tập trung hoàn chỉnh các loại hồ sơ còn thiếu, giữ gìn và phát huy lương tâm và trách nhiệm của người làm trong ngành Giáo dục và thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành và đơn vị phát động.
2. Kết luận
          Quản lý hành chính là một hoạt động rất quan trọng, bởi nó là một hoạt động thực thi quyền hành pháp của Nhà nước, đó là sự tác động có tổ chức bằng quyền lực pháp luật nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương để duy trì và phát triển xã hội.
Quản lý Nhà nước trong hoạt động giáo dục được hiểu là sự điều chỉnh có tính pháp quyền của bộ máy Nhà nước đối với hoạt động Giáo dục & Đào tạo của xã hội. Sự điều chỉnh đó có thể thực hiện theo một dải tần đủ rộng, bao quát ở tầm hoạt động vĩ mô cấp quốc gia, đến tầm hoạt động vi mô ở cấp chính quyền cơ sở gần dân nhất. Sự điều chỉnh đó diễn ra dưới hình thức các quy phạm pháp luật, hoạt động Pháp luật và hành chính áp dụng vào Giáo dục & Đào tạo.
Là người cán bộ quản lý trong đơn vị trường học, thiết nghĩ cần phải biết tổ chức và quản lý bằng quyền lực Nhà nước (Quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp) được thể hiện cụ thể thông qua việc vận dụng sáng tạo các luật như: Luật giáo dục; Luật viên chức; Điều lệ trường học và các văn bản có liên quan để duy trì ổn định đơn vị và điều chỉnh các hành vi của từng cá nhân trong đơn vị, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Góp phần thúc đẩy đơn vị phát triển và đạt được mục tiêu giáo dục phù hợp theo từng giai đoạn và từng thời kỳ mà Nhà nước đã xây dựng.
Với vai trò là người tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cấp về chủ trương, chế độ, chính sách pháp luật và các hoạt động giáo dục của cấp học nơi địa phương mình phụ trách. Đặc biệt là việc quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất thiết bị và quản lý trẻ. Qua việc kiểm tra các nhiệm vụ được phân công của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tham mưu cho lãnh đạo thống nhất chỉ đạo quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo chức năng nhiệm vụ được tốt hơn.
Qua việc xử lý tình huống trên, tác giả thấy bản thân còn thiếu hụt rất nhiều về kiến thức cũng như kinh nghiệm trong quá trình quản lý tại đơn vị. Do vậy, các cấp các ngành, đặc biệt là trường Chính trị tỉnh Điện Biên cần mở thêm nhiều những lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước dành cho chuyên viên tại các huyện để cho mọi cán bộ công chức, viên chức có thể tham gia học tập bồi dưỡng để nâng cao kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước, góp phần cải cách nền hành chính quốc gia.
Sau khi được tham gia học tập bồi dưỡng lớp quản lý Nhà nước dành cho chuyên viên, đươc sự hướng dẫn và giảng giải tận tình của các Thạc sỹ, tiến sỹ và giảng viên trường Chính trị tỉnh Điện Biên…kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý đơn vị được nâng lên; khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác quản lý tại đơn vị được tốt hơn giúp cho đơn vị ngày càng phát triển bền vững.    
 Để cho mọi cán bộ công chức, viên chức nắm bắt kiến thức về quản lý hành chình Nhà nước được tốt và có tác dụng thật sự đối với công việc. Tác giả xin bày tỏ một số ý kiến như sau:
- Nếu có thể, nhà trường nên tổ chức chương trình học từ xa qua mạng Internet sẽ thu hút được nhiều đối tượng tham gia học hơn và đỡ tốn kém về thời gian đi lại của giảng viên và học viên.
- Nếu nhà trường không thể tổ chức học từ xa qua mạng, thì khi tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cần quản lý chặt chẽ hơn về thời gian đối với học viên. Bởi đây là khóa học đào tạo để nâng cao kiến thức về quản lý hàng chính Nhà nước, góp phần cải cách nền hành chính quốc gia. Phần lớn học viên tham gia lớp bồi dưỡng đều có hai mục đích: Một là cần có kiến thức để có thể phục vụ cho công việc mình đang làm, hai là để lấy chứng chỉ.  
Điện Biên Đông, tháng 8 năm 2019
                                                                                               Người viết tiểu luận
 
 
 
 
 
                                                                                                   Trần Thị Xuân
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
1. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- Hà Nội 2011.
2. Luật giáo dục 2019
3. Chỉ thị số: 33/CT-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục;
4. Quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non.
5. Quyết định Số:  711/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2012 về "Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020"
6. Luật viên chức 2019;
7. Luật lao động 2012;
8. Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012  của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay127
  • Tháng hiện tại5,081
  • Tổng lượt truy cập191,322
headerleft
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Chế độ giao diện đang hiển thị: Tự độngMáy Tính